Digital Insights 2017

Organisationer med rätt fokus
blir digitala ledare

Digital Maturity Assessment

Varje år sedan 2012 har Acando genomfört en studie av svenska organisationers digitala mognad, under namnet Digital Maturity Assessment. Vartannat år genomförs studien inom privat sektor och vartannat inom offentlig sektor. I studien utreds organisationernas digitala transformationsarbete i flera dimensioner, och resultaten ger oss viktiga insikter i hur den digitala mognaden utvecklas över tid, hur den påverkar organisationernas lönsamhet och vilka framgångsfaktorerna är.

Läs mer om hur vi använder studierna här.

Senaste studien: DMA Public Sector 2016

Läs mer här.

Digital Stories

Varför Digital Maturity Assessment?

Genom att kartlägga svenska företag och organisationers digitala förmågor och utmaningar kan vi förstå våra kunder och marknader bättre.

Studierna hjälper oss att:

– Förstå skeendet och komma med konkreta förslag på åtgärder som underlättar förändringsarbetet
– Utveckla bättre verktyg
– Dela viktiga insikter till våra kunder och andra intressenter
– Vidareutveckla vår modell så att den anpassar sig efter kunder och marknader bättre

Digitala framgångsfaktorer

Vi har identifierat 5 digitala framgångsfaktorer bland de organisationer som lyckats bäst med sin digitala utvecklingsresa. Läs mer här.

Acando Digital Maturity Assessment är den återkommande studie som våra analyser bygger på. Studien genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Ipsos. Acando Digital

Fler digitala aktiviteter på Acando

Acando är verksamma i flera digitala kanaler och organiserar träffar där vi delar med oss viktiga insikter och kunskaper.

Acando Digital Insights Network
De senaste trenderna, de största digitala utmaningarna och de mest spännande digitala möjligheterna diskuteras inom Acando Digitial Insights Network. Ett nätverk för dig som driver digitala satsningar på ditt företag eller i din organisation. Har du frågor, vill anmäla eget intresse eller känner någon som borde vara med? Kontakta ansvarig för nätverket: Vendela Leksell, vendela.leksell@acando.com.

Acando Digital Safari
Acando Digital erbjuder utvalda kunder och partners möjlighet att delta i våra digitala safaris som vi genomför i samarbete med Urban Escape i innovationshuset Epicenter.
»Se mer: Acandos Digitala Safari

Fler insikter från Acando:
Acando Podcast
Acandos SAP-blogg
Acandos Dynamics 365-blogg
Acando Customer Insights
ChangePodden