Digital Insights 2016

Företag med rätt fokus
blir digitala ledare

Nätverka med digitala ledare och deras utmanare

De senaste trenderna, de största digitala utmaningarna och de mest spännande digitala möjligheterna diskuteras inom Acando Digitial Insights Network.

Hösten 2016 startar Acando Digital ett nätverk för dig som driver digitala satsningar på ditt företag eller i din organisation. Fokus för nätverksträffarna ligger på inspiration och erfarenhetsutbyte kring digital transformation och nya möjligheter för företag och organisationer. Ni deltagare får löpande bidra med idéer och hjälper på så sätt till att forma nätverket och säkerställer att vi fokuserar på de mest aktuella frågorna för er.

Som deltagare får du möjlighet att bygga ditt nätverk, inspireras och dra nytta av erfarenheter från andra deltagare som har liknande roller som du.

Att vara med kostar inget, men antalet platser är begränsat.

Så här fungerar det:

• Nätverket träffas 2-3 gånger på år
• En nätverksträff har ett på förhand bestämt tema
• Varje nätverksträff innehåller en inspirerande presentation, följt av en gruppövning
• Varje tillfälle kommer att innehålla möjligheter till nätverkande och informella diskussioner
• Vi bjuder på mat och dryck
• Den första nätverksträffen arrangeras i februari 2017. Inbjudan inför varje träff skickas ut separat till nätverkets medlemmar.

Vi ser fram emot spännande möten och bra diskussioner med högt i tak.

Som medlem i nätverket får du också regelbundet ta del av Acandos senaste insikter och studier.

Har du frågor, vill anmäla eget intresse eller känner någon som borde vara med? Kontakta ansvarig för nätverket: Kristina Bürén, kristina.buren@acando.com 0704158313.

200 st
företag som ingår i undersökningen

Digital Maturity Assessment 2016

För tredje gången sedan 2012 presenterar Acando sin studie kring svenska företags digitala mognad. Trots att utvecklingen går åt rätt håll leder företagens ansträngningar till förvånansvärt få resultat. Företagen gör stora investeringar på området och förändringsbehovet är enormt.

Vår nya uppdaterade studie visar att de företag som valt att satsa på att vara nyskapande och som samtidigt kunnat utveckla en digital kultur i en snabb och framgångsrik förändring har utvecklats till svenska digitala ledare.

Välkommen till ett spännande år fullt av nya möjligheter!

Digital Stories

Om våra studier

• 200 stora svenska företag
• 80 organisationer inom offentlig sektor
• 6 branscher inom privat sektor
• 4 segment inom offentlig sektor
• Genomförs i samarbete med Ipsos
• Telefonintervjuer med anonyma respondenter
• Kompletterande fördjupande intervjuer
• Genomfördes även 2012 och 2014

6 st
Antal branscher från privat sektor som ingår i studien

Så bidrar våra studier till utvecklingen

Genom att kartlägga svenska företag och organisationers digitala förmågor och utmaningar kan vi förstå våra kunder och marknader bättre.

» Se mer: Om Acando Digital Insights

Studien hjälper oss att:

– Förstå skeendet och komma med konkreta förslag på åtgärder som underlättar förändringsarbetet
– Utveckla bättre verktyg
– Dela viktiga insikter till våra kunder och andra intressenter
– Vidareutveckla vår modell så att den anpassar sig efter kunder och marknader bättre

Digitala Förmågor

I den utvecklingsresa som företag gör mot digital mognad har vi identifierat 5 digitala förmågor. Läs mer om dessa se och hur de kan öka dina chanser till en framgångsrik digital utveckling.

Acando Digital Maturity Assessment är den återkommande studie som våra analyser bygger på. Studien genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Ipsos. Acando Digital

8
Antalet practice areas som Acando Digital är verksamma inom

Fler digitala aktiviteter på Acando

Acando är verksamma i flera digitala kanaler och organiserar träffar där vi delar med oss viktiga insikter och kunskaper.

Acando Digital Safari
Acando Digital erbjuder utvalda kunder och partners möjlighet att delta i våra digitala safaris som vi genomför i samarbete med Urban Escape i innovationshuset Epicenter.
»Se mer: Acandos Digitala Safari

Acando Management Consulting – Podcast

På Acandos MC-Podcast delar vi med oss av viktiga insikter och intervjuar både interna och externa gäster.
Se mer: Acandos MC – Podcast

Acandos SAP-blogg
På Acandos SAP blogg delar vi med oss information relaterat till SAP – lösningar.
» Se mer: Acandos SAP-blogg

Acandos Dynamics-blogg
Ledande organisationer väljer Acando som sin Microsoft Dynamics AX partner. Vi har hjälpt 90+ företag inom tillverkning och retail/distribution att accelerera sin utveckling och framgång. Vi kombinerar struktur och vision, erfarenhet och innovation. Vi skapar resultat som ger en balans mellan dagens verklighet och framtidens möjligheter.
»Se mer: Acandos Dynamics-blogg